Ohromná radost!

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Ve sněmovně

Včera jsme ve sněmovně schválili nový zákon o veřejných kulturních institucích,

který přináší malou revoluci v českém kulturním prostředí. Nový zákon přináší následující výhody:

  • Víceleté plánování a financování: Kulturní instituce mohou plánovat svou činnost a rozpočet na více let dopředu, což přinese lepší dlouhodobé plánování projektů.
  • Více zřizovatelů – více financí: Veřejná kulturní instituce může být společně založena více zřizovateli (kraje, obce), což přinese větší finanční stabilitu.
  • Odpolitizování řízení: Ředitel bude nově podléhat správní radě, složené ze zástupců zřizovatelů i odborné veřejnosti.

Transformace stávajících příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce bude dobrovolná. Nový zákon znamená významný krok vpřed pro české kulturní instituce, přináší stabilitu, flexibilitu a moderní přístup k řízení a financování kultury.sepsalJarmila Levko
odkaz Více na na našem webu
(1 Hlasovat)
Přečteno 16 krát
Označeno v :