Kandidáti Starostů do Evropského parlamentu

Jarmila Levko by Jarmila Levko
V libereckém kraji

Liberecký kraj navštívili lídři kandidátky Starostů do Evropského parlamentu Danuše Nerudová a Jan Farský.

I když vlastně u Jana Farského se nedá mluvit o návštěvě kraje, ten je tu doma. Poslední zastávkou na jejich cestě po kraji byla kavárna libereckého kina Varšava, kde diskutovali s veřejností evropská témata. Moderování debaty se ujal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Potěšilo mě velké zastoupení mladých lidí. Mám totiž dojem, že hrubnutí politiky, agresivní rétorika a osobní napadání může mít za následek mimo jiné i to, že zájem mladých lidí aktivně se podílet na politice je minimální, nebo při nejmenším nedostačující. Přitom rozhodnutí, která činíme dnes, určují cestu nejen pro současné studenty, ale pro všechny generace přicházející. Je proto nadějným signálem vidět mladé lidi, kteří se nechtějí nechat odradit, ale naopak se aktivně zapojují do dění a mají zájem o formování světa kolem sebe. A právě oni jsou pilířem a budoucností naší společnosti.

Když jsme u té budoucnosti, jsem přesvědčena, že naše budoucnost spočívá v silné, sjednocené Evropě s jednotnou měnou – eurem. Proto vnímám volby do europarlamentu jako velmi důležité. Chceme, aby byl v Evropě náš hlas slyšet. Chceme být hlasem, který volá po jednotě, nikoli po rozdělení; hlasem, který volá po spolupráci a konstruktivním dialogu. Chceme využívat všechny možnosti, které nám členství v EU dává.

Jsem si jistá, že Danuše Nerudová a Jan Farský jsou ti správní kandidáti do evropského parlamentu, debata v Liberci mě v tom jen utvrdila. Jsou totiž Evropané v pravém slova smyslu.
sepsalJarmila Levko

(3 - počet hlasů)
Přečteno 50 krát
Označeno v :