Parlamentní shromáždění NATO. Co to je a proč ho máme?

Jarmila Levko - STAN by Jarmila Levko - STAN
Zahraniční politika

Od roku 1999 je Česká republika členem NATO. Troufám si říci, že z hlediska bezpečnosti naší země je to naprosto zásadní mezník.

Jsme malá země a představa, že bychom si zajistili svoji bezpečnost sami, že bychom mohli být neutrální, jako například Švýcarsko, je klamná. Jsme v horkém území, kde se stále Rusko nesmířilo s tím, že už nepatříme do sféry jeho vlivu. Právě agrese Ruska zcela jasně ukázala, že volba být součástí NATO je pro naši bezpečnost to nejlepší.

Paradoxně právě ruská agrese vehnala i dosud nečlenské skandinávské země do náručí NATO a probudila jeho členské státy, včetně naší republiky, aby začaly plnit své závazky vyplývající ze členství v alianci. NATO má za cíl pracovat se všemi členskými zeměmi na všech úrovních, tedy nejen ve vojenských strukturách, ale i na úrovni členů parlamentu. Protože právě parlamenty pak přijímají odpovídající zákony k zajištění obrany země. Právě proto je tu Parlamentní shromáždění NATO. Jeho cílem je posílit spolupráci mezi členskými a přidruženými státy a vytvářet pojítko mezi jejich národními parlamenty a představiteli NATO.

Počet členů stálé delegace Parlamentního shromáždění NATO se odvíjí od velikosti země, respektive od počtu obyvatel. Česká republika tu má sedmičlenné zastoupení, složené z pěti poslanců a dvou senátorů. PS NATO pracuje v rámci pěti výborů a řady podvýborů, zaměřených nejen na bezpečnost, ale i ekonomickou spolupráci nebo vědu a výzkum. Pracuji v podvýboru pro transatlantické ekonomické partnerství. Hodně se tu řeší ekonomická (ne)závislost jednotlivých členských zemí, dodavatelské řetězce, ale i kyberbezpečnost, humanitární aktivity, vzdělávání a vědu.

O práci v PS NATO příliš nemluvíme, protože opoziční politici i část veřejnosti nám podsouvá, že angažování v zahraniční politice, pomoc válčící Ukrajině nebo zvyšování výdajů na obranu je na úkor našich občanů. Při všem tom řešení domácích horkých problémů si ale musíme být vědomi toho, že dění ve světě a otázky naší bezpečnosti jsou nakonec nad tím vším. Jsou na prvním místě, jenom si to nejsme někdy ochotni uvědomit. Protože když nebudeme v bezpečí, ostatní témata pozbývají smyl. Jsem ráda, že jsme součástí NATO.odkaz Publikováno 30. 11. 2023

sepsalJarmila Levko

(2 - počet hlasů)
Přečteno 95 krát
Označeno v :