Ve věku 100 let zemřel Henry Kissinger
shutterstock.com

Ve věku 100 let zemřel Henry Kissinger

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Zahraniční politika

Henry Kissinger byl bezesporu jednou z nejvýraznějších postav americké zahraniční politiky 20. století.

Jako poradce pro národní bezpečnost a později ministr zahraničních věcí ve vládách prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda měl klíčovou roli v řadě mezinárodních diplomatických iniciativ. Jeho snahou bylo zmírnění napětí mezi USA a Sovětským vztahem i otevřenější vztahy s Čínskou lidovou republikou.

Kissinger získal v roce 1973 Nobelovu cenu za mír za svou roli v diplomatických jednáních o ukončení války ve Vietnamu, což se stalo předmětem diskusí i kritiky. Přestože mírová dohoda vztahy s Vietnamem normalizovala, válka ve Vietnamu pokračovala ještě několik let.

Kissingerův odkaz je v mnohém kontroverzní. Byl ceněný pro svou inteligenci a schopnost navigovat složité geopolitické situace, ale také kritizovaný za řadu svých rozhodnutí. Jeho odkaz je složitý a mnohovrstevnatý, prolínají se v něm diplomatické úspěchy s etickými dilematy. To ale nic nemění na tom, že se nesmazatelně zapsal do mezinárodní politiky 20. století.

Henry Kissinger byl známý svou schopností analyzovat a předvídat mezinárodní vývoje, což se odrazilo v jeho mnoha publikacích a knihách o zahraniční politice a diplomacii. Jeho knihy rozhodně stojí za přečtení.sepsalJarmila Levko

(1 Hlasovat)
Přečteno 103 krát
Označeno v :