Inspirativní návštěva Zákup

Jarmila Levko by Jarmila Levko
V libereckém kraji

Pondělní odpoledne jsem strávila v Zákupech ve společnosti starosty města Radka Lípy a místostarostky Ivy Kreisingerové.

Město má necelé třemi tři tisíce obyvatel, velmi bohatou historii a řadu významných památek, k nejnavštěvovanějším patří renesanční zámek ze 16. století. Zákupy jsou také zasazeny do překrásné přírodní scenérie. My jsme se ale nevěnovali ani památkách ani přírodě, ale životu v obci.

Nejdříve jsme zašli do místní základní školy, kde jsme se setkali se školním parlamentem. Musím říci, že moji malí kolegové ze školního parlamentu jsou úžasní. V loňském školním roce uspořádali pro své spolužáky a učitele 15 akcí, které nám představili v prezentaci včetně fotografií. Pak jsme diskutovali o dění ve škole i o mé práci v poslanecké sněmovně. Děti měly spoustu otázek, mile mě překvapily spoustou znalostí i schopností diskutovat a vyjadřovat se. Je to pro mě naděje, že nám tu vyrůstá nová generace politiků.

Následovalo setkání se členy Divadelního spolku Havlíček Zákupy. Tento ochotnický spolek je nejstarší na Českolipsku, 23. června letošního roku oslavil neuvěřitelné 100. výročí založení. Za tu dobu má na svém kontě 127 inscenací a získal řadu ocenění na divadelních přehlídkách. Prohlédla jsem si fundus kostýmů i fotografie a také překrásné starožitné loutky, se kterými se divadelníci chystají pracovat a připravit v budoucnu představení pro děti. Těším se, že se mi podaří v blízké budoucnosti vyrazit na nejnovější představení dvou aktovek Antona Pavloviče Čechova Námluvy a Medvěd.

Poslední zastávkou byla nová požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Zákupy (od května 2022), kterou nás provedl velitel hasičského sboru Zdeněk Homza. Také místní hasičský sbor má velmi dlouhou tradici. Byl založen v roce 1850 (tehdy se jmenoval Spolek dobrovolných hasičů) a byl první tohoto druhu v celém Habsburské monarchii! Dnes jsou zákupští dobrovolní hasiči velmi aktivní, vyjíždějí k požárům, dopravním nehodám a různým událostem ohrožujícím životy, zdraví i majetek lidí, po celém českolipském okrese, v případě velkých událostí i dál. Pomáhají při zajištění městských slavností kulturních akcích, prostě všude tam, kde je potřeba. Aneb jak mi řekl starosta Radek Lípa: „já vím, že tady mám 33 chlapů, kteří pomohou kdykoliv s čímkoliv!“ (poznámka: následně jsem zjistila, po mém dotazu, jestli se angažují také ženy, že je to 31 chlapů a dvě ženy)

Návštěva v Zákupech byla velmi inspirativní! Díky pane starosto a paní místostarostko, Zákupy pod vaším vedením vzkvétají, ať se daří i v budoucnu!sepsalJarmila Levko

(2 - počet hlasů)
Přečteno 137 krát
Označeno v :